Web development

Developing a good and unique website is really about a creative process that is in line with the overall strategy and objectives of the company. Well-designed websites offer their visitors much more than just an aesthetically pleasing visual experience. They attract visitors and help people to understand the product, company and brand through different perspectives that include the visuals, content and interactions of the website. This means that each element of the website design must work towards the chosen objectives. It is important to achieve a harmonious synthesis of design elements. This can be done through a holistic development process that takes into account both form and function. We always start by setting the project objectives and defining the project scope, i.e. what functionalities are needed to meet the objectives and how long it will take to develop them. project scope) ehk milliseid funktsionaalsusi on eesmärgi täitmiseks vaja ning kaua kulub aega nende väljatöötamiseks.

A website development service can be divided into two groups: a simple website and a website with a unique design. You can calculate the indicative cost of making an website using our Website Price CalculatorNOTE: This is an indicative estimate and the actual cost of the project will be known once the requirements of the project are known. If you are interested in developing an e-shop, read more about E-commerce. development

Simple company website

The development of a simple website is divided into five main stages.

 1. Stage 1 is the planning stage - this is where we plan the website, the selection of the ready-made templates, functionalities and additional modules are carried out in cooperation with the client.
 2. Etapp on Disaini etapp – selles etapis toimub valitud valmispõhja disaini elementide kohandamine vastavalt kliendi soovidele ja ettevõtte brändingu lisamine kodulehele.
 3. Stage is the Development stage - this stage involves the development of the required functionalities, coding of the uniqe design elements and the addition of the necessary plug-ins to the website to provide the desired functionalities.
 4. Stage is the testing stage - This stage involves testing the website with various automated tests to ensure its reliability.
 5. Stage is the publication of the website

Read more about web design processes forwebsites

Website with a unique design and custom solution

The development of a website with a unique design is divided into six main stages.

 1. Stage is the Analysis and Discovery stage - In this stage we get to know your business, by the end of the stage an analysis document will be prepared based on the project objectives, functionality requirements and internal business processes, client interviews and competitor analysis.
 2. Planning Phase - This phase involves the planning of the website, during this phase a detailed project plan will be drawn up.
 3. Design phase - this phase involves the creation of design wireframes and mock-ups or design prototypes. The design prototypes are created based on the analysis document produced in the first phase.
 4. Development phase - this phase involves coding the design views based on the completed prototypes and developing the functionalities for the website.
 5. Testing phase - In this phase, the website is tested by means of various automated tests and user group tests.
 6. Launch phase is the launch of the website and the follow-up and support services - In this phase, the website is launched and further support and follow-up services are agreed.

Website Analysis and discovery phase

In the Analysis and Discovery phase, we get to know your business. We will set the project objectives, select the initial website functionalities required and map your internal processes and current marketing activities. We will review the previous website, if it exists, to see which operational elements and functionalities could be used.

During the stage, we will also visit your business on-site to better understand your internal processes and help you integrate the sales and marketing processes of the website with your existing business processes without any hassle.

If necessary, we will conduct client interviews with key customers to understand their expectations of the company. We will conduct an analysis of the current customer journey, resulting in an improved customer experience and streamlined business processes.

If necessary, we will perform a website analysis of your main competitors to identify what functionalities and design elements they use and what the customer journey of their websites is. What digital marketing channels they use and how their SEO strategy is set up, what their backlink profile is and how optimised their websites are.

In addition, we will conduct a content audit of the marketing materials and social media accounts that the company already has in place, so that we can recommend what content needs to be added to the new website. Read more about content creation services.

Website Planning Phase

One of the most important parts of the development process is drawing up the project plan. The project plan is drawn up on the basis of the analysis document that was prepared in the first phase. The project plan defines the objectives of the project, the deadlines, the deliverables and the project scope. An annex to the project plan outlines the project schedule of activities for the developer and the client.Completed website sitemap.In addition, we will prepare a content creation strategy on the basis of the content audit carried out in the first phase.

One of the most common and difficult problems that plague web development projects is getting out of scope. The developer, together with the client, sets a goal, deliverable or functionality in the analysis document that is time-bound in the project plan. If the requirements of this objective, deliverable or functionality change gradually during the development process, or if new functionalities are to be added during the development process that were not foreseen before, this is work outside the project scope. In this case, the project is updated to include the new requirements and the phase schedule and the project budget and scope are updated.

Kodulehe Disaini etapp

Analüüsidokumendi ja brandbooki(CVI) põhjal loob disainer kodulehest interaktiivse prototüübi ehk disainivaated figmas – detailsete prototüüpide puhul on kindlasti vajalik teostada ka testimised erinevate huvigruppidega juba esimeste disaini vaadete valmimise järel, näiteks nagu ettevõtte ärikliendid või jae kliendid, võtmekliendid, potentsiaalsed kliendid(külm grupp), ettevõtte töötajad kes hakkavad kodulehte kasutama enda töös. Disaini etapp on jaotatud iganädalasteks disaini sprintideks. Peale esmaste disaini vaadete valmimist anname Teile ligipääsu disaini vaadetele kus saate neid üle vaadata, disaini elementidele ja lehekülgedele kommentaare lisada ja disaini vaateid kinnitada.

Lihtsamate eridisainiga kodulehe projektide puhul piisab enamasti ka mõnest tähtsamast leheküljest disaini vaate loomisest, et disaini küsimused saaksid lahendatud enne arendus etappi algust ja kliendil oleks üldpilt milline tema koduleht välja hakkab nägema.

Juhul kui ettevõttel veel ei ole loodud CVI-d ehk ettevõtte visuaalne identiteet (ingl. Corporate visual identity) saame selle teile vajadusel luua. Loe lähemalt Brändingu teenuse kohta

Kodulehe Arenduse etapp

Arendusfaas hõlmab endas kodulehe tegelikku ehitamist. Selles etapis toimub kodulehe reaalne arendus ja kodeerimine. See on kodulehe arendusprotsessi kõige aeganõudvam osa mis omakorda jaguneb kaheks osaks. Etapp jaguneb kaheks osaks: Front-end tööd ja Back-end tööd:

Front-end tööd ehk disaini etapis valminud disaini vaadete kodeerimine.

Back-end tööd on tegelike funktsioonide väljatöötamine ehk siis analüüsidokumendis kirjeldatud funktsionaalsuste kodeerimine ja dokumenteerimine. Kui kasutajaliidese kujundavad visuaalsed elemendid, siis taustaprogrammis kodeeritakse juhiseid, et panna iga element täitma vajalikke funktsioone.

Kodulehe Testimis etapp

Testimis etapis toimub valminud kodulehe testimine automaat testide ja ka eelnevate test gruppidega. Arendaja kontrollib kodulehe kõikide elementide funktsionaalsust. Eesmärk on tuvastada kõik probleemid, nagu katkised lingid, mitte töötavad funktsionaalsused ja disaini toimivus erinevates seadmetes, et tagada kõik toimiks õigesti. Koodi kontrollimiseks kasutame validaatoreid, veendudes, et kirjutatud kood järgib parimaid praktikaid ja kehtivaid standardeid, testime kodulehe kiirust erinevatel seadmetel ja erinevates asukohtades. Kui kõik testid on edukalt läbitud, on koduleht valmis avaldamiseks.

Kodulehe arenduse lõpp ehk avaldamine, järel- ja tugi teenuste etapp

Selles etapis avaldatakse ettevõte Koduleht. Kodulehe arendamise viimane ja kestev etapp on hooldus- ja tugi teenused. Kui Teie koduleht avaldatakse, võite edaspidi siiski vajada abi ja tuge. Ettevõtte kasvades peate võib-olla suurendama sisulehtede arvu, lisama uusi funktsionaalsusi ja kohandama disaini elemente. Regulaarselt tuleb tegeleda kodulehe uuendamise, vigade ja probleemide parandamise, kodulehe varundamise ja andmebaasi optimeerimisega. Kuna digitaalsed trendid muutuvad pidevalt, peate ka oma kodulehte hoidma ajakohasena nii kasutajakogemuse kui ka SEO osas.

Loe lähemalt hooldus- ja tugi teenuste kohta

Loe lähemalt SEO teenuste kohta