Kodulehe arendus

Hea ja unikaalse kodulehe arendus tähendab tegelikult loomeprotsessi, mis on kooskõlas ettevõtte üldise strateegia ja eesmärkidega. Hästi disainitud kodulehed pakuvad oma külastajale palju enamat kui lihtsalt esteetiliselt meeldivat visuaalset kogemust. Need meelitavad ligi külastajaid ja aitavad inimestel mõista toodet, ettevõtet ja kaubamärki erinevate perspektiivide kaudu, mis hõlmavad nii kodulehe visuaali, sisu ja interaktsioone. See tähendab, et iga kodulehe disaini element peab töötama valitud eesmärkide saavutamise nimel. On oluline saavutada disaini elementide harmooniline süntees. Seda saab teha läbi tervikliku arendus protsessi, mis võtab arvesse nii vormi kui ka funktsiooni. Alustame alati projekti eesmärkide seadmisega ja projekti skoobi määratlemisega(ingl. project scope) ehk milliseid funktsionaalsusi on eesmärgi täitmiseks vaja ning kaua kulub aega nende väljatöötamiseks.

Kodulehe arendus teenuse võib jagada kahte rühma milleks on lihtne koduleht ja unikaalse disainiga koduleht. Orienteeruva kodulehe tegemise maksumuse saate arvutada meie Kodulehe hinnakalkulaatoriga. NB! Tegemist on orienteeruva hinnakalkulatsiooniga ja projekti tegelik maksumus selgub peale projekti nõuetega tutvumist. Kui sind huvitab hoopis e-poe tegemine loe lähemalt e-poe arenduse kohta.

Lihtne ettevõtte koduleht

Lihtsa kodule arendus jaguneb viieks peamiseks etapiks.

 1. Etapp on planeerimise etapp – selles etapis toimub kodulehe planeerimine, valmis põhja, funktsionaalsuste ja lisamoodulite valimine koostöös kliendiga.
 2. Etapp on Disaini etapp – selles etapis toimub valitud valmispõhja disaini elementide kohandamine vastavalt kliendi soovidele ja ettevõtte brändingu lisamine kodulehele.
 3. Etapp on arendus etapp – selles etapis toimub vajalike funktsionaalsuste arendamine, disaini elementide täiustamine ja vajalike pistik programmide lisamine koduleheküljele soovitud funktsionaalsuste tagamiseks.
 4. Etapp on testimis etapp – Selles etapis toimub kodulehe testimine erinevate automaatsete testidega, tagamaks selle töökindluse.
 5. Etapp on kodulehe avaldamine

Loe lähemalt kodulehtede veebidisaini protsessidest( ing. keeles)

Unikaalse disaini ehk erilahendusega koduleht

Erilahendusega kodulehe arendus jaguneb kuueks peamiseks etapiks.

 1. Etapp on analüüsi ja avastus etapp – Selles etapis õpime tundma Teie äri, etapi lõpuks koostatakse analüüsidokument projekti eesmärkidest, funktsionaalsuse nõuetest ja ettevõtte sisemistest protsessidest, kliendi intervjuudest ja konkurentide analüüsist.
 2. Planeerimise etapp – Selles etapis toimub kodulehe planeerimine, etapi jooksul koostatakse projektiplaan.
 3. Kolmas etapp on Disaini etapp – selles etapis toimub disainivaadete ehk disaini prototüüpide loomine. Disaini prototüübid valmivad esimeses etapis koostatud analüüsi dokumendi põhjal.
 4. Neljas etapp on arendus etapp – selles etapis toimub disaini vaadete kodeerimine valminud prototüüpide põhjal ja funktsionaalsuste arendamine kodulehele.
 5. Viies etapp on testimise etapp – Selles etapis toimub kodulehe testimine erinevate automaat testide ja kasutaja gruppide testimisega.
 6. Kuues etapp on kodulehe avaldamine ja järel- ja tugiteenused.  – Selles etapis toimub kodulehe avaldamine ning lepitakse kokku edasised tugi- ja järelteenused.

Kodulehe Analüüsi ja avastus etapp

Analüüsi ja avastus etapis õpime tundma Teie äri. Seame paika projekti eesmärgid, valime välja esmased kodulehel vajalikud funktsionaalsused ja kaardistame ettevõtte sisemised protsessid ja praegused turundustegevused. Tutvume eelmise kodulehega juhul kui see on olemas , et teada millised toimivaid elemente ja funktsionaalsusi sealt üle võiks tuua.

Etapi jooksul tutvume Teie äriga ka kohapeal, et paremini mõista ettevõtte sisemisi protsesse ja aidata ühildada kodulehe müügi- ja turundus protsessid juba olemas olevate töö protsessidega muretult.

Vajadusel teostame kliendi intervjuud võtme klientidega, et mõista nende ootusi ettevõttele. Teostame praeguse klienditeekonna analüüsi, mille tulemusel saame parandada kliendikogemust ja lihtsustada ettevõtte protsesse.

Vajadusel teostame Teile peamiste konkurentide kodulehtede analüüsi, et tuvastada milliseid funktsionaalsusi ja disaini elemente nemad kasutavad ning milline on nende kodulehtede klienditeekond. Milliseid digiturunduse kanaleid nad kasutavad ja kuidas on ülesse ehitatud nende SEO strateegia, milline on nende tagasilinkide profiil ning kui optimeeritud on nende kodulehed.

Lisaks teostame sisu auditi juba ettevõttes olemas olevatele turundus materjalide ja sotsiaalmeedia kontode põhjal, et teaksime soovitada millist sisu oleks vaja luua uue kodulehe tarbeks juurde. Loe lähemalt sisuloome teenuste kohta.

Kodulehe Planeerimise etapp

Arenduse üheks olulisemaks osaks on projektiplaani koostamine. Projektiplaan koostatakse analüüsi dokumendi põhjal mis koostati esimeses etapis. Projektiplaanis on määratletud projekti eesmärgid, tähtajad ja teostatud tööde tulemid ja projekti skoop. Projekti plaani lisas on toodud välja projekti ajakava arendaja ja kliendi tegevustest. Valminud kodulehe sisukaart(ingl. sitemap). Lisaks koostame esimeses etapis koostatud sisu auditi põhjal sisuloome strateegia.

Üks levinumaid ja raskemaid probleeme, mis veebiarenduse projekte vaevab, on projekti skoobist väljumine. Arendaja koos kliendiga seab analüüsi dokumendis paika mõne eesmärgi, tulemi või funktsionaalsuse millele teostamiseks määratakse ajakulu projektiplaanis. Kui selle eesmärgi, tulemi või funktsionaalsuse nõudmised arendusprotsessi käigus järk-järgult muutuvad või kui soovitakse arenduse käigus lisada hoopis uusi funktsionaalsusi mida eelnevalt ette ei olnud nähtud siis on tegemist projekti skoobi välise tööga. Sellisel juhul täiendatakse projekt täiendatakse projektiplaani lisandunud uute nõudmistega ning täiendatakse etapi ajakava ja projekti eelarvet ning skoopi.

Kodulehe Disaini etapp

Analüüsidokumendi ja brandbooki(CVI) põhjal loob disainer kodulehest interaktiivse prototüübi ehk disainivaated figmas – detailsete prototüüpide puhul on kindlasti vajalik teostada ka testimised erinevate huvigruppidega juba esimeste disaini vaadete valmimise järel, näiteks nagu ettevõtte ärikliendid või jae kliendid, võtmekliendid, potentsiaalsed kliendid(külm grupp), ettevõtte töötajad kes hakkavad kodulehte kasutama enda töös. Disaini etapp on jaotatud iganädalasteks disaini sprintideks. Peale esmaste disaini vaadete valmimist anname Teile ligipääsu disaini vaadetele kus saate neid üle vaadata, disaini elementidele ja lehekülgedele kommentaare lisada ja disaini vaateid kinnitada.

Lihtsamate eridisainiga kodulehe projektide puhul piisab enamasti ka mõnest tähtsamast leheküljest disaini vaate loomisest, et disaini küsimused saaksid lahendatud enne arendus etappi algust ja kliendil oleks üldpilt milline tema koduleht välja hakkab nägema.

Juhul kui ettevõttel veel ei ole loodud CVI-d ehk ettevõtte visuaalne identiteet (ingl. Corporate visual identity) saame selle teile vajadusel luua. Loe lähemalt Brändingu teenuse kohta

Kodulehe Arenduse etapp

Arendusfaas hõlmab endas kodulehe tegelikku ehitamist. Selles etapis toimub kodulehe reaalne arendus ja kodeerimine. See on kodulehe arendusprotsessi kõige aeganõudvam osa mis omakorda jaguneb kaheks osaks. Etapp jaguneb kaheks osaks: Front-end tööd ja Back-end tööd:

Front-end tööd ehk disaini etapis valminud disaini vaadete kodeerimine.

Back-end tööd on tegelike funktsioonide väljatöötamine ehk siis analüüsidokumendis kirjeldatud funktsionaalsuste kodeerimine ja dokumenteerimine. Kui kasutajaliidese kujundavad visuaalsed elemendid, siis taustaprogrammis kodeeritakse juhiseid, et panna iga element täitma vajalikke funktsioone.

Kodulehe Testimis etapp

Testimis etapis toimub valminud kodulehe testimine automaat testide ja ka eelnevate test gruppidega. Arendaja kontrollib kodulehe kõikide elementide funktsionaalsust. Eesmärk on tuvastada kõik probleemid, nagu katkised lingid, mitte töötavad funktsionaalsused ja disaini toimivus erinevates seadmetes, et tagada kõik toimiks õigesti. Koodi kontrollimiseks kasutame validaatoreid, veendudes, et kirjutatud kood järgib parimaid praktikaid ja kehtivaid standardeid, testime kodulehe kiirust erinevatel seadmetel ja erinevates asukohtades. Kui kõik testid on edukalt läbitud, on koduleht valmis avaldamiseks.

Kodulehe arenduse lõpp ehk avaldamine, järel- ja tugi teenuste etapp

Selles etapis avaldatakse ettevõte Koduleht. Kodulehe arendamise viimane ja kestev etapp on hooldus- ja tugi teenused. Kui Teie koduleht avaldatakse, võite edaspidi siiski vajada abi ja tuge. Ettevõtte kasvades peate võib-olla suurendama sisulehtede arvu, lisama uusi funktsionaalsusi ja kohandama disaini elemente. Regulaarselt tuleb tegeleda kodulehe uuendamise, vigade ja probleemide parandamise, kodulehe varundamise ja andmebaasi optimeerimisega. Kuna digitaalsed trendid muutuvad pidevalt, peate ka oma kodulehte hoidma ajakohasena nii kasutajakogemuse kui ka SEO osas.

Loe lähemalt hooldus- ja tugi teenuste kohta

Loe lähemalt SEO teenuste kohta