E-poe arendus

Hea ja unikaalne disain tähendab tegelikult e-poe arendus protsessi, mis on kooskõlas ettevõte üldise strateegiaga. Hästi disainitud e-poed pakuvad oma külastajale palju enamat kui lihtsalt esteetiliselt meeldivat visuaalset kogemust. Need meelitavad ligi külastajaid ja aitavad inimestel mõista toodet, ettevõtet ja kaubamärki erinevate perspektiivide kaudu, mis hõlmavad nii e-poe visuaali, sisu ja interaktsioone. See tähendab, et iga e-poe disaini element peab töötama valitud eesmärkide saavutamise nimel. On oluline saavutada disaini elementide harmooniline süntees. Seda saab teha läbi tervikliku arendus protsessi, mis võtab arvesse nii vormi kui ka funktsiooni. Alustame alati projekti eesmärkide seadmisega ja projekti skoobi määratlemisega(ingl. project scope) ehk milliseid funktsionaalsusi on eesmärgi täitmiseks vaja ning kaua kulub aega nende väljatöötamiseks.

E-poe arendus teenuse võib jagada kahte rühma milleks on lihtne e-pood ja unikaalse disainiga e-pood. Lihtsamad e-poed sobivad väiksematele ettevõtetele kelle tootevalik ei ole suur või kes müüvad niši tooteid ning kelle eelarve on piiratud. Näiteks alustavad ettevõtjad, mahetootjad jne.

Orienteeruva e-poe tegemise maksumuse saate arvutada meie E-poe hinnakalkulaatoriga. NB! Tegemist on orienteeruva hinnakalkulatsiooniga ja projekti tegelik maksumus selgub peale projekti nõuetega tutvumist. Kui sind huvitab hoopis kodulehe tegemine loe lähemalt kodulehe arenduse kohta.

Lihtne e-pood

Lihtsa e-poe arendus jaguneb viieks peamiseks etapiks.

 1. Planeerimise etapp – selles etapis toimub e-poe planeerimine, valmis põhja, funktsionaalsuste ja lisamoodulite valimine koostöös kliendiga.
 2. Disaini etapp – selles etapis toimub valitud valmispõhja disaini elementide täiustamine vastavalt soovidele ja ettevõtte brändingu lisamine e-poele.
 3. Arendus etapp – selles etapis toimub vajalike funktsionaalsuste arendamine, disaini elementide täiustamine ja vajalike pistik programmide lisamine e-poele soovitud funktsionaalsuste tagamiseks.
 4. Testimis etapp – Selles etapis toimub e-poe testimine erinevate automaatsete testidega, tagamaks selle töökindluse.
 5. E-poe avaldamine ning ja järel- ja tugiteenused.

Loe lähemalt lihtsamate veebidisaini protsessidest( ing. keeles)

Unikaalse disaini ehk erilahendusega e-pood

Erilahendusega e-poe arendus jaguneb kuueks peamiseks etapiks.

 1. Analüüsi ja avastus etapp – Selles etapis õpime tundma teie äri, etapi lõpuks koostatakse analüüsidokument projekti eesmärkidest, funktsionaalsuse nõuetest ja ettevõtte sisemistest protsessidest, kliendi intervjuudest ja konkurentide analüüsist.
 2. Planeerimise etapp – Selles etapis toimub e-poe planeerimine, etapi jooksul koostatakse projektiplaan.
 3. Disaini etapp – selles etapis toimub disainivaadete ehk disaini prototüüpide loomine konkurentide kasutajakogemuse(ux) ja kasutajaliidese(ui) analüüsi põhjal-, kliendi intervjuudest põhjal ja valminud disaini prototüüpide kasutajakogemuse testimise põhjal sihtrühmade poolt, et olla kindel millised disaini elemendid ja funktsionaalsused töötavad ettevõtte kliendi sihtrühmade jaoks kõige paremini.
 4. Arendus etapp – selles etapis toimub disaini vaadete kodeerimine valminud prototüüpide põhjal ja funktsionaalsuste arendamine e-poele.
 5. Testimise etapp – Selles etapis toimub e-poele testimine erinevate automaat testide ja kasutaja gruppide testimisega.
 6. E-poe avaldamine ning järel- ja tugiteenused.  – Selles etapis toimub e-poe avaldamine ning lepitakse kokku edasised tugi- ja järelteenused.

Analüüsi ja avastus etapp

Analüüsi ja avastus etapis õpime tundma teie äri. Seame paika projekti eesmärgid, valime välja esmased e-poele vajalikud funktsionaalsused ja kaardistame ettevõtte sisemised protsessid ja praegused turundustegevused. Tutvume eelmise kodulehe või e-poega juhul kui see on olemas , et teada millised toimivaid elemente ja funktsionaalsusi sealt üle võiks tuua.

Etapi jooksul tutvume teie äriga kohapeal, et paremini mõista ettevõtte sisemisi protsesse ja aidata ühildada e-poe müügi- ja turundus protsessid juba olemas olevate töö protsessidega muretult.

Vajadusel teostame kliendi intervjuud võtme klientidega, et mõista nende ootusi ettevõttele. Teostame praeguse klienditeekonna analüüsi, mille tulemusel saame parandada kliendikogemust ja lihtsustada ettevõtte protsesse.

Vajadusel teostame Teile peamiste konkurentide e-poodid analüüsi, et tuvastada milliseid funktsionaalsusi ja disaini elemente nemad kasutavad ning milline on nende e-poodide klienditeekond. Milliseid digiturunduse kanaleid nad kasutavad ja kuidas on ülesse ehitatud nende SEO strateegia, milline on nende tagasilinkide profiil ning kui optimeeritud on nende e-poed.

Lisaks teostame sisu auditi juba ettevõttes olemas olevatele turundus materjalide ja sotsiaalmeedia kontode põhjal, et teaksime soovitada millist sisu oleks vaja luua uue e-poe tarbeks juurde. Loe lähemalt sisuloome teenuste kohta.

Planeerimise etapp

Arenduse üheks olulisemaks osaks on projektiplaani koostamine. Projektiplaan koostatakse analüüsi dokumendi põhjal mis koostati esimeses etapis. Projektiplaanis on määratletud projekti eesmärgid, tähtajad ja teostatud tööde tulemid ja projekti skoop. Projekti plaani lisas on toodud välja projekti ajakava arendaja ja kliendi tegevustest. Valminud e-poe sisukaart(ingl. sitemap). Lisaks koostame esimeses etapis koostatud sisu auditi põhjal sisuloome strateegia.

Üks levinumaid ja raskemaid probleeme, mis veebiarenduse projekte vaevab, on projekti skoobist välja minek. Arendaja koos kliendiga seab analüüsi dokumendis paika mõne eesmärgi, tulemi või funktsionaalsuse millele teostamiseks määratakse ajakulu projektiplaanis. Kui selle eesmärgi, tulemi või funktsionaalsuse nõudmised arendusprotsessi käigus järk-järgult muutuvad või kui soovitakse arenduse käigus lisada hoopis uusi funktsionaalsusi mida eelnevalt ette ei olnud nähtud siis on tegemist projekti skoobi välise tööga. Sellisel juhul täiendatakse projektiplaani lisandunud uute nõudmistega ning täiendatakse etapi ajakava ja projekti eelarvet ning skoopi.

Disaini etapp

Analüüsidokumendi ja brandbooki(CVI) põhjal loob disainer e-poest kliendile interaktiivse prototüübi ehk disainivaated – detailsete prototüüpide puhul on kindlasti vajalik teostada ka testimised erinevate huvigruppidega juba esimeste disaini vaadete valmimise järel, näiteks nagu ettevõtte ärikliendid või jae kliendid, võtmekliendid, potentsiaalsed kliendid(külm grupp), ettevõtte töötajad kes hakkavad e-poodi kasutama enda töös. Disaini etapp on jaotatud iganädalasteks disaini sprintideks. Peale esmaste disaini vaadete valmimist anname Teile ligipääsu disaini vaadetele kus saate neid üle vaadata, disaini elementidele ja lehekülgedele kommentaare lisada ja disaini vaateid kinnitada.

Lihtsamate eridisainiga e-poe projektide puhul piisab enamasti ka mõnest tähtsamast leheküljest disaini vaate loomisest, et disaini küsimused saaksid lahendatud enne arendus etappi algust ja kliendil oleks üldpilt milline tema e-pood välja hakkab nägema.

Juhul kui ettevõttel veel ei ole loodud CVI-d ehk ettevõtte visuaalne identiteet (ingl. Corporate visual identity) saame selle teile vajadusel luua. Loe lähemalt Brändingu teenuse kohta

Arendus etapp

Arendusetapp hõlmab endas e-poe tegelikku ehitamist. Selles etapis toimub e-poe reaalne arendus ja kodeerimine. See on arendusprotsessi kõige aeganõudvam osa mis omakorda jaguneb kaheks osaks: Front-end tööd ja Back-end tööd:

Front-end tööd ehk disaini etapis valminud disaini vaadete kodeerimine.

Back-end tööd on tegelike funktsioonide väljatöötamine ehk siis analüüsidokumendis kirjeldatud funktsionaalsuste kodeerimine ja dokumenteerimine. Kui kasutajaliidese kujundavad visuaalsed elemendid, siis taustaprogrammis kodeeritakse juhiseid, et panna iga element täitma vajalikke funktsioone.

Testimis etapp

Testimis etapis toimub valminud e-poe testimine automaat testide ja ka eelnevate kasutajate gruppidega. Arendaja kontrollib e-poe kõikide elementide funktsionaalsust. Eesmärk on tuvastada kõik probleemid, nagu katkised lingid, mitte töötavad funktsionaalsused ja disaini toimivus erinevates seadmetes, et tagada kõik oleks õigesti. Koodi kontrollimiseks kasutame validaatoreid, veendudes, et kirjutatud kood järgib parimaid praktikaid ja kehtivaid standardeid, testime e-poe kiirust erinevatel seadmetel ja erinevates asukohtades. Kui kõik testid on edukalt läbitud, on e-pood valmis avaldamiseks.

E-poe avaldamine

Selles etapis avaldatakse ettevõte e-pood. See on arenduse viimane ja kestev etapp kus valitakse vajalikud hooldus- ja tugi teenused. Kui teie e-pood avaldatakse, võite edaspidi siiski vajada abi ja tuge. Ettevõtte kasvades peate võib-olla suurendama sisulehtede või toodete arvu, lisama uusi funktsionaalsusi ja kohandama disaini elemente. Regulaarselt tuleb tegeleda e-poe uuendamise, vigade ja probleemide parandamise, e-poe varundamisega ja andmebaasi optimeerimisega. Kuna digitaalsed trendid muutuvad pidevalt, peate ka oma e-poodi hoidma ajakohasena nii sisu, kasutajakogemuse kui ka SEO osas.

Loe lähemalt hooldus- ja tugi teenuste kohta

Loe lähemalt SEO teenuste kohta