Miks on disaini investeeriv ettevõtte edukam?

Miks on disaini investeeriv ettevõtte edukam? Ettevõtete omanike ees seisvaid probleeme on lihtne alahinnata, kuid reaalsus on see, et sageli on neil palju muudki vaja lahendada kui vaid disaini küsimusi. Disaini ettevõttena teame disaini tõelist väärtust, kuid sageli on raske seda väärtust käegakatsutavalt edastada. Eriti ettevõtete omanike jaoks, kui neil on korraga vaja tegeleda mitme olulise asjaga. Selle pärast oleme võtnud aluseks mitmed viimaste aastate uuringud ja toome välja kuidas disaini tegevuste väärtust on võimalik mõõta ning milline on nende tegevuste, tegelik kasumlikkus ettevõtjale ja kuidas disaini investeerimine aitab ettevõttel kiiremini kasvada.

Suuresti näib eksisteerivat eelarvamus, et disain on puhtalt esteetiline distsipliin. Näitena võiks tuua  digitaalse disaini millest eraldi võiks rääkida kui laiast tegevuste spektrist, mille hulka kuuluvad: visuaalne disain, sisu loome, kasutajakogemuse(UX) analüüs, kasutajaliidese(UI) analüüs  ja teenuse disain, lisaks ei saa mainimata jätta kasutajauuringuid. Disainil on meie elus oma olemuselt väärtus, kuid see on taandatud pigem üleliigseks tegevuseks kui ,et muutuste peamiseks tõukejõuks ja omaette väärtuse loojaks. Selle pärast on oluline mõista disainitegevuse  kasumlikust, olenemata kas investeeringu objektiks on jae kliendile suunatud e-pood, B2B kliendile suunatud kodulehe arendus, ettevõtte visuaalse identiteedi loomine või disainisüsteemi loomine.

Viimaste aastate jooksul on mitmed mõttekojad ja konsultatsioonifirmad avaldanud uuringuid ja pakkunud välja mudeleid disaini väärtuse arvutamiseks. Uuringud erinevatelt organisatsioonidelt nagu Mckinsey, Forrester Research jne. kirjeldavad, kuidas disaini investeeriv ettevõtte on edukakam ja saavutab, suuremaid tulusid. McKinsey on loonud enda uuringute põhjal McKinsey disainiindeksi ehk MDI. Viie aasta jooksul jälgisid nad enam kui 500. börsil noteeritud ettevõtte disainipraktikat ja hindasid iga ettevõtet MDI skoori saamiseks. Nad leidsid seose ettevõtete vahel, kes olid parimad disainipraktikaid kasutusele võtnud, läbivaks ühiseks jooneks disaini investeerivatel ettevõttel oli aktsiaturul suurem kasv, nad teenisid suuremat kasumit ja andsid aktsionäridele suuremat tulusust kui nende konkurendid.

Disaini kasumlikus – Disaini investeeriv ettevõtte on edukas

Mõttekodade, nagu Disaininõukogu ja Disainijuhtimise Instituut, ning konsultatsioonifirmade, nagu McKinsey ja Forrester Research, uuringud on veenvalt näidanud, et ettevõtted, kes on kasutusele võtnud parimad disainipraktikad ja kes klassifitseerusid kui disaini investeeriv ettevõtte, edestasid oma konkurente – sageli suure marginaaliga. Näiteks McKinsey on leidnud, et disainipõhised ettevõtted edestavad enda konkurente turul kaks ühele nii käibe kui ka kasumi osas. Nende uuringute üheks probleemiks on, et need keskendub suur korporatsioonidele ja lisaks määratlevad disaini sageli väga laialt vaid protsessina, mitte eraldiseisvate tegevuste kogumina. Väikeettevõtete puhul on lugu natukene teistsugune ja tuleks lähtuda disainist kui tegevuste kogumist mis aitab ettevõtte muuta disaini investeerivaks ettevõtteks.

Väikeettevõtteid juhivad sageli inimesed kes on küll oma alal eksperdid aga kellel on eelsoodumus vähendada väärtust kõigele, mis ei ole seotud otseselt töö tegemisega. Näiteks kui teil on raamatupidamisettevõte, on tõenäoline, et pühendate rohkem ressursse pigem oma ettevõttes raamatupidamis tööde teostamisele ja tööprotsesside arendamisele kui turundusse ja disaini. Või kui omate ehitus ettevõtet siis tõenäolisel keskendute rohkem igapäevase tööga seonduvate jooksvate probleemide lahendamisesse kui turunduse ja disaini küsimustele. Mõlema näite põhjal, pelgalt mõte nendesse tegevustesse aega ja raha investeerida tundub ettevõtjale ilmselt parimal juhul teisejärgulise tegevusena. Aga siin tasuks mõelda millist kasu on võimalik saada kui avada ettevõttele uusi müügikanaleid nagu koduleht ja sotsiaalmeedia. Järgnev näide näitab lihtsama kodule disaini investeeringu tasuvust.

Oletame, et tegemist on ettevõttega kel puudub oma koduleht. Senini on tegutsetud turul läbi isiklike kontaktide ja soovituste ning pole nähtud veel vajadust lansseerida kodulehte kui edukat müügikanalit. Ettevõte on tegutsenud turul 3 aastat ja on saavutanud stabiilselt müügikasvu igal aastal 5-10%. Viimase aasta müügikäive on 120000 €. Viimastes kvartalites on hakanud päringuid tulema järjest vähem ja ettevõtja soovib suurendada enda leitavust kliendile.

Oletame, et uue kodulehe arenduse esmaseks hinnaks tuleb 2300 €, järelteenustena hooldus ja tugi aasta peale läheb maksma 1068 € ja kvartaalne seo optimeerimise teenus aastas 720 € aastas. Seega uue kodulehe kulu koos arendus ja järelteenustega esimesel aastal on kokku: 4,088.00 €, investeeringu suurus 3,41% eelneva aasta tulust. Oletame, et edukalt lansseeritud koduleht toob järgneva aasta jooksu ettevõttele lisa müügitulu veel 10%(12000€). Ehk 12000 – 3908 = 8092 € ehk investeeringu tasuvus esimesel aastal on juba 193.54%. Järgnevatel aastatel on arendus kulud juba palju väiksemad ja investeeringu tasuvus kasvab veel rohkem.

Disain protsessina võrreldes disain tegevusena.

Disain kui protsess

Nagu eelnevalt mainitud, on suuremates disaini väärtust käsitlevatest uuringutes olnud suunatud korporatsioonidele ja käsitleb disaini kui abstraktset protsessi, mille eesmärk on kasutada disainimõtlemise, lean-  ja teiste metoodikate integreerimist kogu organisatsiooni ulatuses, et muuta organisatsiooni vähem bürokraatlikuks ja rohkem tõhusamaks. Kuigi sellel on konkreetselt disainiga vähe pistmist, on see peamiselt ettevõtte sisese tegutsemisviisi ümberkujundamine ehk teisisõnu kasutatakse disaini kui struktuurilist võimaldajat.

Disain kui tegevus

Palju kasulikum on määratleda disain kui tegevuste kogumit. Kui ettevõtja kaalub brändi identiteedi uuendamiseks disaineri või veebidisaineri palkamist, ei huvita teda „disain kui struktuuriline võimaldaja” väärtus. Vaid talle on oluline ja ta soovib teada, millist mõju võib avaldab ettevõtte rebränding või kodulehe arendus ettevõtte käibele ja kasumile. Disainitegevused võiks jagada järgnevalt:

  • Teenuse disain
  • Ettevõte visuaalne identiteet
  • Kasutajakogemuse analüüs
  • Kasutajaliidese analüüs
  • Protsesside arendus
  • Tootedisain
  • Pakendi disain jne.

Millist kasu toob disaini investeerimine ettevõttele?

Hea disain lisab ärilist väärtust kahel viisil. Kõige olulisem põhjus, miks kõik ettevõtted eksisteerivad, on raha teenimine. Hea disain võib tulemust parandada kahel viisil: Tulude suurendamisega ja kulude vähendamisega. Kõige ilmsem viis kasumlikkuse suurendamiseks on müüki suurendada. Selleks on kaks peamist viisi: Meelitades rohkem kliente või suurendades olemasolevate klientide väärtust (näiteks kliendi kaasamine ja lojaalsuse suurendamine). Hea disain on väga tõhus vahend mõlema viisi saavutamiseks.

Kognitiivsed eelarvamused ja kuidas meelitada rohkem kliente kõrgema hinnaga

Kõik suurettevõtted panustavad visuaalsesse identiteeti miljoneid, sest nad teavad, et kliendid, kas siis teadlikult või alateadlikult – teevad toodete või teenuste kvaliteedi kohta kiireid hinnanguid nende visuaalse pakendamise põhjal. Antud nähtus tuntakse psühholoogias haloefektina.

Haloefekt

Haloefekt on üks tuntumaid psühholoogilisi kognitiivseid eelarvamusi mida me märkame igapäevaelus üpris tihti. Mõiste võttis kasutusele 1920. aastal psühholoog Edward L. Thorndike peale enda poolt läbi viidud armee uurimustest, kus ta märkas, et ohvitserid omistasid oma ülematele positiivseid hinnanguid, mis sageli said alguse vaid ühest tunnusest. Või vastupidi, nad omistasid negatiivseid üldistavaid  omadusi, ühe negatiivse tunnuse põhjal.

Enamikele väikeettevõtete omanike jaoks on visuaalse identiteedi kujunduse täiustamine lollikindel viis konkurentide vahelise lõhe kaotamiseks ning teiste väikeettevõtete ees tohutu konkurentsieelise saavutamiseks. Näiteks: Visuaalse identiteedi kujundus suurendab tulusid: Paraneb brändi eristumine, suureneb klientide usalduse, toimub Teie toodete või teenuste tajutava väärtuse suurenemine. Enamike Eesti väikeettevõtete visuaalsele identiteedile ja disaini tegevustele pole pööratud eriti palju tähelepanu ja nendest eristumiseks pole palju vaja teha.

Barnumi efekt

Barnumi efekt on nähtus, mis ilmneb siis, kui inimesed usuvad, et isiksusekirjeldused kehtivad konkreetselt neile (rohkem kui teistele inimestele), hoolimata asjaolust, et kirjeldus on tegelikult täidetud teabega, mis kehtib paljude kohta. See selgitab, kuidas horoskoobid, ennustamine ja isiksusetestid võivad tunduda erakordselt täpsed. Barnumi efekti kasutades saate te kodulehe külastajad panna tundma, et räägite vaid nendega üksi, kuigi tegelikult on suunatud tekst paljudele. Vaja on vaid mõningast kliendiuuringut, et välja selgitada toon mis kõnetab kõige paremini teie kliendi sihtrühma.

Grupisisene eelarvamus

Inimeste kalduvus eelistama teisi, keda nad tajuvad endaga samase gruppi kuuluvateks. Neid rühmi saab moodustada triviaalsete, jälgitavate tunnuste (nt tätoveeringud) ja tähenduslike, varjatud tunnuste (nt poliitilised vaated) põhjal. See kognitiivne eelarvamus on püsinud alates 1906. aastast, kui sotsioloog William Sumner väitis, et inimesed on oma olemuselt rühmadesse liidetud liik. Ta väitis ka, et inimestel on kaasasündinud kalduvus eelistada oma rühma teistele. Antud kognitiivset eelarvamust kasutades peaks teie koduleht või e-pood sobima rühmaga, kellele turundate. Peate kõndima, rääkima ja käituma nagu teie sihtrühma demograafia.

Kuidas disaini investeerimine aitab suurendada kodulehe või e-poe konversiooni?

Kasutajakogemuse (UX) disain on võimas tööriist, mis paneb külastaja kodulehega interakteeruma eesmärgi pärasel viisil, mille tulemusena suureneb kodulehe konversioon. Näiteks kui ettevõtte aegunud kodulehel ajakohastada kujundus ning muuta sõnumi edastust kasutajakogemuse analüüsi põhjal kasvab kodulehe konversioon, sest visuaalne ja tekstipõhine kommunikatsioon on selgemalt suunatud sihtrühmadele kellele soovitakse olla atraktiivsem. Tehtud töö investeeringutasuvus näitab ka seda, kui multidistsiplinaarne tegelikkuses on disain ja turundus laiemalt: Tehtud töö aluseks olid kasutajakogemuse parimad tavad ja teadmised brändisõnumi edastamisel mida kinnitas kasutajate testimine. Loe lähemalt meie disaini protsessidest

Kuidas hea disain aitab vähendada ettevõtte kulusid?

Teine võimalus disaini kasumlikkuse suurendamiseks on kulude vähendamine. Ebaefektiivsust oma tegevuses on lihtne tähelepanuta jätta, eriti kui olete varem alati asju teatud kindlal viisil teinud. Ettevõtted saavad kulusid vähendada kahel põhilisel viisil: Vähendades püsikulusid (üldkulud, palgad jne) Vähendades muutuvkulusid. Hea disain võib suurendada kasumimarginaali, vähendades mõlemat kulu.

Kuidas disaini süsteemid säästavad ettevõtte ajakulu disaini tegevustes?

Paljud ettevõtteid peamiselt just väikeettevõtjad kannatavad süsteemse lähenemise puudumise all. See kehtib üleüldiselt, kuid eriti disaini ja digiturunduse osas. Tänu loodud disainisüsteemidele kasutamisele suudavad suurettevõtted esitada sidusat kuvandit nii visuaalselt kui ka verbaalselt, tuhandete brändi puutepunktide lõikes ja seda igas riigis kus äri aetakse.

Mis on disainisüsteem?

Lühidalt võiks defineerides „Disainisüsteem“ on põhimõtteliselt, pidevalt arenev reeglistik selle kohta, kuidas end kaubamärgina esitleda. Ettevõtted, olenemata nende suurusest, vajavad ühtainsat, selget allikat reeglite jaoks, et saavutada aja jooksul brändikapitali suurendamiseks vajalik järjepidevuse tase.

Üks viis kuidas disainisüsteem aitab ettevõttel lihtsustada disainitöid ja säästa aega on vähendades ajakulu õigete disaini otsuste langetamisel, selle tulemusel jõuate parema lahenduseni kiiremin ning ei pea pidevalt sama probleemi juurde tagasi minema ning disaini parandama. Juhul kui ettevõttes puudub kindel disainisüsteem on ettevõte olukorras kus pidevalt tuleb üha uuest ja uuest jalgratast leiutada, ehk teisisõnu langetate uuesti samu disainiprobleeme.

Näiteks: millist tüpograafiat kasuta ja millist fondi suurust kasutada pealkirjas, „call to action“ nupud peaksid olema sinised või punased. Kas nupud peaksid olema ümarad või kandilised ja milline peaks olema nurga ümardus jne. Kindel on see, et aja jooksul tekivad paratamatult brändi sõnumiedastuses ebakõlad. Kõik sellised  otsused võtavad aega ja lähevad ettevõttele maksma raha. Iga üksikotsus võib olla suhteliselt kiire ja odav aga päevade, nädalate ja kuude lõikes muutuvad kõik need väikesed otsused kokku üheks suureks kuluks ja võite raisata igal aastal selle peale suure summa.

Kuidas arvutada disaini otsuste kulu?

Oletame, et teie aeg ettevõtte omanikuna on väärt 100 eurot tunnis. Oletame ka, et kulutate nendele väikestele disaini otsustele vaid 3 tundi nädalas: 3 tundi × 52 nädalat × 100 Eurot = tulemuseks on 15600 eurot aastas. Hea disain võib suurendada teie kasumlikkust igal aasta, lihtsalt välistades vajaduse teha kõrvalisi otsuseid mis ei ole otseselt seotud ettevõte põhilise majandustegevusega. Isegi juhul kui olete väga väike ettevõte. Lühidalt kokkuvõttes: Disainisüsteem tagab järjepidevuse teie disaini ja turundustegevustes ja vähendab sisutootmisele kulutatud aega.

Kuidas jälgida, et disainile tehtud kulutused oleksid kasumlikud?

Hea disain on väärtuslik. Lihtsalt ära tehtud ja läbimõtlematult teostatud disain pole alati hea disain ja ausalt öeldes pole alati olemas ka 100% garantiid, et disainiinvesteering toob kasumit. Disainiinvesteering on nagu iga teine investeering: Tuleb tegutseda nutikalt ja selleks peab olema plaan. Edukatel disainitegevustel on kaks ühist komponenti: Selged eesmärgid ja mõõdikud. Hea disainer aitab teil määratleda, milliseid eesmärke tasub taotleda ja kuidas seada realistlikke eesmärke ning kuidas eesmärkide täitmist mõõta, olenemata sellest, millise eelarvega töötate.